Linkkejä

Yhdistyksemme

Ammattiosastomme on paikallinen ammattiyhdistys, joka kuuluu ammattiliittoon,

eli nyt uuteen Teollisuusliitto ry:hyn.

Työntekijät kuuluvat yleensä ammattiosaston kautta valtakunnalliseen ammattiliittoon.

Tehtävämme on:

  • Huolehtia toimialueellaan metallin sopimusaloihin kuuluvien työpaikkojen järjestäytymisestä
  • Valvoa, että voimassa olevaa työ- ja muuta sosiaalilainsäädäntöä sekä sopimuksia ja sääntöjä noudatetaan ammattiosaston jäsenten työpaikoilla
  • Toimia jäsentensä työsuhteen ehtojen kehittämiseksi ja työympäristön parantamiseksi
  • Huolehtia, että ammattiosaston jäsenten työpaikoilla on luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu
  • Järjestää edunvalvontaan ja järjestötoimintaan liittyvää koulutusta
  • Järjestää kokouksia, kursseja sekä vapaa-ajan- ja harrastustoimintaa
  • Osallistua alan ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja suunnitteluun
  • Seurata työpaikkojen tuotannollista ja taloudellista kehitystä
  • Tiedottaa omasta ja Teollisuusliiton toiminnasta

Osastoomme kuuluu Häme-Pirkanmaan alueeseen ja jäsenmäärämme on vähän alle 200.